Economy Group

Svoje usluge prilagođavamo svakom pojedinačnom preduzeću (mikro, malim, srednjim i velikima).

Pogledajte naše usluge

arrow down

O nama

lajna

Naš tim okuplja iskusne stručnjake iz oblasti finansijskog i poreskog savetovanja,
a čine ga 20 ljudi, 2 šefa računovodstva, 20 godina iskustva je iza nas,
mnogo dobro urađenog posla, zadovoljni klijenti, sa kojima pored dobrog poslovnog odnosa
negujemo pre svega dobre ljudske odnose.

Zakažite termin za besplatne konsultacije!

photo

Finansije i računovodstvo

lajna

Naš pristup nas vodi ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili najoptimalnije rešenje, odnosno obradu i analizu dokumentacije i podataka... Vidi višeBesplatne konsultacije

photo

Poreska savetovanja

lajna

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum.

Naši poreski stručnjaci su u toku sa kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha.

Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće...Vidi višeBesplatne konsultacije

photo

Izrada biznis planova

lajna

Biznis plan ili poslovni plan je pisani dokument, kojim se definišu ciljevi, aktivnosti i potrebni resursi, a izrađuje se najčešće za potrebe pokretanje novog biznisa, proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti ili dobijanje kredita, subvencije i dr.

Poslovni plan omogućava određivanje prioriteta poslovanja korišćenjem kapaciteta preduzeća, sagledavanje unutrašnjih problema kao i korištenje tržišnih prilika... Vidi višeBesplatne konsultacije

photo

Analiza poslovanja

lajna

Po završetku planskog perioda (svakog meseca, kvartala, poslovne godine) vrši se analiza ostvarenih rezultata. Upoređuju se ostvareni rezultati sa planiranim veličinama i iznosima, kao i upoređivanje sa ostvarenjima u prethodnim odgovarajućim periodima.

Istražuju se uzroci ostvarenih rezultata: podbačaj i/ili prebačaj planova, rast i/ili pad planiranih i analiziranih naturalnih i finansijskih veličina i vrednosti, i slično.... Vidi višeBesplatne konsultacije

Kontaktirajte nas za detalje.